Transparentní financování

„A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, lidé, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky.“

Vaším darem projevujete své pohnutky a dáváte správný dar. Před zasláním daru prosíme vyplňte následující formulář.

Jaký chcete poskytnout dar?
Jste členem/členkou ČPST?

Transparentní účet na provozní dary: 030031-4937445349/0800
Transparentní účet na volební kampaň: 000035-4937445349/0800
Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr nebo své IČO.

Po zaslání vašeho e-mailu vám bude:

  • vystavená Darovací smlouva
  • váš dar se objeví na transparentním účtu ČPST.

Vaše dary budou využity v souladu s Programem ČPST.

Děkujeme
ČPST