Program

Programové cíle

 • Obnovení samostatného suverénního státu zavedením Evropské federace států s odpovídající mírou autonomie.
 • Obnova a návrat základních historických tradic státnosti ČR.
 • Zrušení účasti na zahraničních misích.
 • Žádná cizí vojska a základny na území státu.
 • Podpora myšlenky vytvoření neutrální zóny Evropského středu ve spojení se sousedními státy V4 a dalšími.
 • Změna jednosměrné orientace zahraniční politiky státu.
 • Obnova režimu ochrany státní hranice, obnovení povinné základní vojenské služby s následnou brannou povinností.
 • Revize podmínek imigrace.

Podpora programu k léčení české společnosti

 • Návrat ke spolupráci s tradičními obchodními partnery.
 • Obnovení orientace obchodu a tranzitu dodávek surovin z východních zemí v zájmu posílení ekonomie a bez ohledu na politickou orientaci.
 • Obnovení potravinové samostatnosti a nezávislosti státu.
 • Podpora a ochrana tuzemské zemědělské výroby (před EU a dovozem).
 • Násobně přísnější tresty pro politiky, policisty a státní úředníky s prokázanou trestnou činností.
 • Vyšetření a potrestání závažných politických a ekonomických chyb při vedení státu. U vybraných kauz zrušit promlčecí dobu odpovědnosti.
 •  Omezení délky opakovaného funkčního období poslanců. Obnovení režimu Vlastizrada.
 • Zastavení drancování nerostného bohatství země.
 • Těžba nerostných surovin a základní energetika zpět do rukou státu.
 • Podpora tuzemského průmyslu a výroby.
 • Podpora výzkumu a vývoje nových technologií a nových zdrojů energie.
 • Podpora tuzemských investorů.
 • Kontrola státu nad dovozem, obchodními řetězci, zahraničními investory ve vztahu k daňovým povinnostem v ČR.
 • Obnova a vybudovaní nové dálniční a silniční sítě s podporou z prostředků EU, která tyto sítě pro tranzit využívá, nekompromisní vážení kamionů a zvýšení postihů pro kamiony při nedodržení limitů.
 • Podpora a rozvoj kombinované dopravy, zejména  železniční a silniční dopravy.
 • Zavedení trestně právní zásady pravidla 3x a dost a pracovní povinnost pro vězně.
 • Zásadní zpřísnění trestů pro kriminální činy s nevratnými následky a trestu činnost pod vlivem drog a omamnými látkami.