Naši lidé

Výbor projednává politické otázky. Koordinuje celostátní činnost strany, organizaci politických kampaní a iniciativ strany, výměnu informací mezi centrální úrovní a regiony. Schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a pro sestavení kandidátních listin. Schvaluje a ruší licence místních sdružení a schvaluje vznik nebo zánik oblastních a regionálních sdružení. Rozhoduje většinovým hlasováním.
Výbor předseda, místopředseda a členové výboru.